Romanusfonden

SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet


Välkommen   Harald Romanus    Vem kan söka     För vad

Hur gör jag?        Dessa har fått       Kontakt och styrelse

Samarbetet Romanusfonden - Skapa

Harald Romanus - vem var det?


Harald Romanus (1904 - 1996) var en av förgrundsgestalterna för svensk innovation. Hans hjärtefråga var att stödja uppfinnare och främja deras villkor. Hans engagemang gav avtryck i Sverige, men också internationellt.


Han var chef för Svenska Uppfinnarkontoret, från starten 1947 och tjugo år framåt.När STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling, en av föregångarna till dagens Vinnova) bildades 1968 ledde Harald Romanus inledningsvis den del  av STU som gav stöd och råd till uppfinnare.

Harald Romanus var själv uppfinnare. 


Hans flyglarmsystem kunde installeras i Stockholm vid tiden för andra världskriget. Tillsammans med kusinen och sedermera Nobelpristagaren i fysik Hannes Alfvén utvecklade han Trocotron-röret 1945, en komponent som var en viktig del i utvecklingen av de tidiga datorerna. 


Läs mer om Harald Romanus

Några bilder med Harald Romanus


2004 skulle Harald Romanus ha fyllt 100 år. När SfU högtidlighöll detta med ett seminarium, visade brorsonen och styrelseledamoten Bertil Romanus bilder ur familjearkivet. Här kan du se bilderna:


Bildarkiv:

Familjen - Arbetet  Privatpersonen