Romanusfonden

SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet


Välkommen   Harald Romanus    Vem kan söka     För vad

Hur gör jag?        Dessa har fått       Kontakt och styrelse

Samarbetet Romanusfonden - Skapa

Kontakt


Stiftelsens kansli hanteras av Johan Sjösten.


Har du frågor, kan du ställa dem till honom per e-post eller per telefon. Han tar också emot din ansökan om medel från SfU/Romanusfonden.


Telefon till Johan:  0709 - 412941


E-post

info/at/romanusfonden.org

Byt ut (at) mot @ i e-postadressen


Kansli


SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

eller


Romanusfonden

c/o Johan Sjösten

Storgatan 35, 411 38 Göteborg


Bankgiro 5430-6634


Styrelsen i SfU/Romanusfonden


Stiftelsens styrelse:Torbjörn Larsson, ordförande; Johan Sjösten, sekreterare; Charlotte Norrman, ledamot; Bertil Romanus, ledamot; Wanja Bellander, ledamot.


Två av de initialt mest drivande krafterna i styrelsen var Torkel Wallmark och Einar Nyrén. De formade i många avseenden stiftelsens verksamhet och inriktning i enlighet med stiftarens intentioner. En annan drivande kraft har Sam Nilsson varit som mångårig ordförande i styrelsen. I början var även Håkan Lans med i styrelsen.